back1 nahled1 forv1    

Karlův most, sousoší sv. Norberta, Václava a Zikmunda.

05_KARLUV_MOST
Praha, Karluv most.
Sousosi sv. Norberta, Vaclava a Zikmunda od Josefa Maxe z r. 1855.

    Domů